59. Tchekhov Tchekhova
slideshow image
Francois Nocher: Tchekhov Tchekhova       
Premiere: May 17, 1986
Direction: Francois Nocher
Sets and costumes: Roni Toren
Lighting: Michael Lieberman
Actors: Aviva Marx, Alex Peleg